Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
249.
Zarządzenie Nr 20/MON z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwa "Wojskowy Instytut Medyczny"
Minister Obrony Narodowej 2014.07.23
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.07.23 12:06
Treść aktu: