Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
248.
Zarządzenie Nr 31/MON z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2015.08.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.08.24 10:49
Treść aktu: