Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
247.
zarządzenie Nr 62/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Witkowie
Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.04 13:33
Treść aktu: