Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
245.
Zarządzenie Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.04 13:31
Treść aktu: