Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
244.
Zarządzenie Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu 115 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Helu
Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.04 13:29
Treść aktu: