Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
243.
Decyzja Nr 317/MON z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek ppodległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2015.08.07
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.08.07 12:01
Treść aktu: