Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
242.
Zarzadzenie Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu 114 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przemyślu
Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.04 13:26
Treść aktu: