Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
242.
Zarządzenie Nr 48/MON z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2019.11.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.11.29 11:06
Treść aktu: