Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
242.
Zarządzenie Nr 19/MON z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2014.07.09
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.07.09 13:16
Treść aktu: