Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
241.
Zarządzenie Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i szczegółowego zakresu działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2012.07.03
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.03 14:05
Treść aktu: