Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
240.
Zarządzenie Nr 28/MON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego"
Minister Obrony Narodowej 2015.08.07
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.08.07 10:25
Treść aktu: