Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
24.
Zarządzenie Nr 5/MON z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie założenia Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2019.02.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.02.19 13:29
Treść aktu: