Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
239.
Zarządzenie Nr 27/MON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą " Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego"
Minister Obrony Narodowej 2015.08.06
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.08.06 11:43
Treść aktu: