Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
238.
Zarządzenie Nr 26/MON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Pancernej i Samochodowej"
Minister Obrony Narodowej 2015.08.06
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.08.06 11:41
Treść aktu: