Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
237.
Zarządzenie Nr 25/MON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytutu Chemii i Radimetrii"
Minister Obrony Narodowej 2015.08.06
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.08.06 11:40
Treść aktu: