Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
236.
Zarządzenie Nr 24/MON z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2015.08.06
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.08.06 11:04
Treść aktu: