Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
234.
Zarzadzenie Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą „Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego”
Minister Obrony Narodowej 2012.06.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.25 13:28
Treść aktu: