Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
234.
Zarządzenie Nr 22/MON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
Minister Obrony Narodowej 2015.08.06
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.08.06 11:01
Treść aktu: