Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
233.
Zarządzenie Nr 29/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz warunków jego zwiększania
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego 2014.07.07
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.07.07 12:42
Treść aktu: