Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
232.
Zarzadzenie Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu 20 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju
Minister Obrony Narodowej 2012.06.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.25 11:01
Treść aktu: