Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
231.
Zarzadzenie Nr 50/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Białymstoku
Minister Obrony Narodowej 2012.06.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.25 10:59
Treść aktu: