Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
231.
Zarządzenie Nr 24/MON z dnia 19 września 2013 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.09.20
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.09.20 11:30
Treść aktu: