Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
230.
Zarzadzenie Nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2012.06.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.22 11:33
Treść aktu: