Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
230.
Zarządzenie Nr 47/MON z dnia 30 października 2019 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej w Służbie Wywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2019.10.31
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.10.31 11:26
Treść aktu: