Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
23.
Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęc na studia kandydatów nażołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim2018/2019
Minister Obrony Narodowej 2018.03.08
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.03.08 11:15
Treść aktu:
Załączniki (1):