Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
23.
Zarządzenie Nr 2/MON z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego
Minister Obrony Narodowej 2020.02.13
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.02.13 08:32
Treść aktu: