Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
229.
Zarządzenie Nr 46/MON z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Minister Obrony Narodowej 2019.10.30
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.10.30 14:04
Treść aktu: