Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
228.
Zarządzenie Nr 18/MON z dnia 4 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń o stanie majatkowym żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2014.07.07
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.07.07 12:32
Treść aktu: