Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
227.
Zarządzenie Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2017.12.12
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.12.12 12:37
Treść aktu: