Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
227.
Zarządzenie Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Minister Obrony Narodowej 2012.06.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.22 11:26
Treść aktu: