Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
227.
Zarządzenia Nr 17/MON z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2014.07.07
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.07.07 12:31
Treść aktu: