Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
226.
Zarządzenie Nr 72/MON z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą „Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej”
Minister Obrony Narodowej 2021.10.08
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.10.08 10:29
Treść aktu: