Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
226.
Zarządzenie Nr 58/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzania informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2017.12.12
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.12.12 12:34
Treść aktu: