Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
226.
Zarządzenie Nr 45/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Legionowie
Minister Obrony Narodowej 2012.06.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.22 11:15
Treść aktu: