Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
225.
Zarządzenie Nr 57/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej "CePeLek" Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2017.12.12
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.12.12 12:31
Treść aktu: