Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
224.
Zarządzenie Nr 56/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Giżycku
Minister Obrony Narodowej 2017.12.12
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.12.12 12:29
Treść aktu: