Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
223.
Zarządzenie Nr 55/MON z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
Minister Obrony Narodowej 2017.12.08
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.12.08 13:29
Treść aktu: