Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
222.
Zarządzenie Nr 71/MON z dnia 28 września 2021 r. w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2021.09.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.09.28 15:41
Treść aktu: