Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
221.
Zarządzenie Nr 53/MON z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zrowotnej w Świnoujściu
Minister Obrony Narodowej 2017.12.08
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.12.08 13:26
Treść aktu: