Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
220.
Zarządzenie Nr 70/MON z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 2 do umowy offsetowej zawartej dnia 23 marca 2018 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Raytheon Company
Minister Obrony Narodowej 2021.09.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.09.24 13:44
Treść aktu: