Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
220.
Zarządzenie Nr 52/MON z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.12.05
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.12.05 11:50
Treść aktu: