Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
220.
Zarządzenie Nr 43/MOn z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu 22 Wojskowemu Szpitalowi Uzdowiskowo-Rechabilitacyjnemu - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku
Minister Obrony Narodowej 2012.06.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.14 14:02
Treść aktu: