Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
22.
Zarządzenie Nr 4/MON z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2021.02.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.02.22 12:51
Treść aktu: