Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
22.
Zarządzenie Nr 4/MON z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz jednostkom podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa
Minister Obrony Narodowej 2019.02.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.02.04 14:08
Treść aktu: