Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
22.
Zarządzenie Nr 1/MON z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania w resorcie obrony narodowej ze służbowych kart płatniczych
Minister Obrony Narodowej 2020.02.12
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.02.12 07:49
Treść aktu: