Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
219.
Zarządzenie Nr 42/MON z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni-Oksywiu
Minister Obrony Narodowej 2012.06.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.14 13:35
Treść aktu: