Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
217.
Zarządzenie Nr 16/MON z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowodztwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2014.06.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.06.27 12:56
Treść aktu: