Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
215.
Zarządzenie Nr 23/MON z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2013.08.26
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.08.26 12:04
Treść aktu: