Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
214.
Zarządzenie Nr 69/MON z dnia 20 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.09.21
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.09.21 14:24
Treść aktu: