Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
214.
Zarządzenie Nr 15/MON z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych
Minister Obrony Narodowej 2014.06.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.06.25 12:48
Treść aktu: